Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Європа»  (скорочена назва НТ «ВНПФ «ЄВРОПА») зареєстрований 04.06.2004 року.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ПФ № 21, Рішення про видачу свідоцтва № 2877 , дата видачі 26.11.2004 року.

Юридична адреса фонду: Кловський узвіз, будинок 7, м. Київ, 01021

Код ЄДРПОУ: 26581709

Банківські реквізити: IBAN/номер рахунку UA73 3808 0500 0000 0000 2650 81886 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Захист прав споживачів

Фінансові установи, що нас обслуговують                   
     
   
                  
  ТОВ «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів» спеціалізується виключно на адмініструванні пенсійний фондів   Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»   Банк-зберігач - АТ «Райффайзен Банк Аваль»  Державний нагляд


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — державний колегіальний орган, що здійснює державне регулювання ринку капіталу та нагляд за його учасниками,      забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринків капіталу, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням. НКЦПФР підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України.

Національний банк України — це сучасний, відкритий і незалежний центральний банк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської спільноти центробанків
Адреса адміністратора НПФ Європа
04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23, літера "А".
Телефон адміністратора
НПФ Європа
0-800-501-925
Напишіть нам:
info@npfeurope.com.ua